Fischer & Kerrn klimastrategi

Vi tror på at vi alle har et ansvar for at skabe en sund og bærdygtig verden til de næste generationer. Alle tiltag tæller i målsætningen om at tage vare på miljøet på skånsom vis og dermed bekæmpe global opvarmning – mange bække små…