Informationsskærme med booking og wayfinding

Informér gæster og medarbejdere om dagens møder, og vis dem hen til mødelokalerne.
Ingen vil nogensinde være i tvivl om hvilket lokale de skal være i, og hvilke mødelokaler
der er ledige.